SAML SMEG-KOLLEKTIONEN, OG DELTAG I KONKURRENCEN.


Måske er du den heldige vinder af et SMEG-køleskab!

Med køb af en vare fra Smeg-kollektionen hos COOP har du chancen for at få et ikonisk SMEG-køleskab*!

Vi udlodder i alt 19 SMEG-køleskabe til en værdi af DKK 14.995.

*Type: FAB28 | 1530 x 604 x 728 mm - 270 L
Deltag i konkurrencen

Hvordan deltager man?

Ved hvert køb i deltagende COOP-butikker samler du SMEG-klistermærker. Fra den 24. oktober 2022 modtager du 1 klistermærke for hver 50 kr. køb. Med 25 SMEG-klistermærker får du rabat på en af varerne i SMEG-kollektionen. Hvert SMEG-produkt indeholder en unik kode, som er synlig på bagsiden af brugsanvisningen.

Udfyld dine personlige data, svar på spørgsmålene og brug din unikke kode. Prøv lykken og vind 1 SMEG køleskab FAB28 til en værdi af 14.995 kr. Spillet slutter den 6. marts 2023.
Hvornår blev det ikoniske Smeg-køleskab lanceret?
?
I går var der 46 deltagere.

Konkurrencebetingelser
KONKURRENCEREGLER

I.                 GENERELLE KONKURRENCEREGLER

Disse konkurrenceregler er gældende for konkurrencen "Saml Smeg-kollektionen, og deltag i konkurrencen. Måske er du den heldige vinder af et Smeg-køleskab!" ("Konkurrencen") arrangeres af The Cookware Company Europe BV, hvis hjemsted er Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, Belgien, og som er indregistreret hos The Crossroads Bank for Enterprises (Kruispuntbank van Ondernemingen, KBO) med firmaregistreringsnummer 0635.907.452 ("The Cookware Company Europe"). 

Med sin deltagelse i konkurrencen bekræfter deltageren, at vedkommende har læst og forstået disse konkurrenceregler. Deltageren accepterer desuden konkurrencereglerne og alle deres bestemmelser samt alle beslutninger, som The Cookware Company Europe måtte tage i forbindelse med konkurrencen.

 
II.                BETINGELSER FOR DELTAGELSE

 Alle personer, som på tidspunktet for deres deltagelse i konkurrencen er 18 år eller ældre og bosiddende i Danmark, kan deltage i konkurrencen.

Medarbejdere i The Cookware Company Europe samt personer med samme adresse som en medarbejder kan ikke deltage i konkurrencen.

I tilfælde af at en deltager ikke opfylder alle betingelserne for deltagelse (også selvom denne er udtrukket som vinder), vil vedkommende automatisk miste sit krav på præmien (som defineret herunder) uden at modtage nogen form for kompensation eller mulighed for regres.

III.              GENNEMFØRELSE AF KONKURRENCEN

 Konkurrencen løber fra kl. 9.00 den 24. oktober 2022 til kl. 23.59 den 6. marts 2023.

For at kunne deltage lovligt i konkurrencen skal deltageren købe et Smeg-produkt i en af de COOP-butikker, hvor Smeg-sparemærkekampagnen foregår. Med købet får deltageren en unik kode, som findes på brugervejledningen til Smeg-produktet. Deltageren skal herefter udfylde den elektroniske deltagerformular på www.samlemaerker.dk/smeg ("Hjemmesiden"). Deltageren skal opgive sit fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer og den unikke kode. Deltageren skal herefter besvare et adgangsspørgsmål og et verifikationsspørgsmål. Endelig skal deltageren acceptere konkurrencereglerne og politikken om beskyttelse af personlige oplysninger samt indsende deltagerformularen elektronisk (ved at trykke på "Send").

Deltagerformularer, som er ikke er udfyldt fuldstændigt eller korrekt, samt deltagerformularer, som ikke indsendes elektronisk og/eller i tide, anses for ugyldige.

Fra den 31. oktober 2022 vil COOP Danmark hver mandag i hver uge vælge en vinder. 

Vinderen er den deltager, der har angivet det rigtige svar på adgangsspørgsmålet i den foregående uge (mandag til søndag).  Hvis to eller flere deltagere har svaret rigtigt på adgangsspørgsmålet, vil den deltager, hvis svar ligger tættest op ad svaret på det afgørende spørgsmål, blive udpeget som vinder. Hvis to eller flere deltagere står lige, er vinderen den deltager, hvis deltagerformular blev registreret først på hjemmesiden.

Vinderne modtager besked på den e-mailadresse, der blev opgivet i deltagerformularen, senest dagen efter udtrækningen. Vinderne skal oplyse alle de informationer, som COOP Danmark anmoder om, senest 3 dage efter anmodningen. Forudsat at vinderne har oplyst de ønskede informationer i tide, vil præmien blive leveret af et fragtfirma til den leveringsadresse, der er oplyst i e-mailen, inden for 16 uger efter udtrækningen. 

Resultatet af konkurrencen er bindende og uigenkaldeligt og kan ikke påklages.

IV.                 PRÆMIE

 Præmien er et Smeg-køleskab (FAB28) til en værdi af 14.995 kr. ("Præmien") til hver vinder. Præmien kan ikke overdrages og kan ikke veksles til kontanter. Vinderen hæfter for alle omkostninger og forpligtelser i forbindelse med præmien, herunder, uden begrænsninger, alle evt. skatter.

Hver person, som kan identificeres med den e-mailadresse, der er oplyst på deltagerformularen, kan kun vinde én præmie.

The Cookware Company Europe forbeholder sig retten til at ændre præmien, hvis der er tekniske problemer eller andre problemer i forbindelse med præmien uden for deres kontrol.
 V.               OVERVÅGNING AF KONKURRENCEN

 The Cookware Company Europe står inde for at overvåge, at konkurrencen afvikles korrekt. The Cookware Company Europe forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen, hvis de ikke overholder alle vilkår og betingelser for konkurrencen eller i tilfælde af bedrageri eller svindel, og uden at de kan kræve kompensation fra The Cookware Company Europe. I så fald forbeholder The Cookware Company Europe sig også ret til at kræve en eventuelt allerede tildelt præmie tilbage og til at kræve erstatning for tab (herunder skade på virksomhedens image), som The Cookware Company Europe har lidt. The Cookware Company Europe vil derefter finde en anden vinder, dog kun hvis det i rimeligt omfang fortsat er muligt.

 VI.              ANSVAR

Med forbehold af lovgivningens bestemmelser kan The Cookware Company Europe kun ifalde erstatningsansvar som følge af egen grov eller bevidst uagtsomhed, svig eller bedrageri. The Cookware Company Europe kan ikke stilles til ansvar for øvrige fejl og mangler. The Cookware Company Europe er udelukkende erstatningsansvarlig for direkte skade og vil aldrig være ansvarlig for indirekte skade, herunder, men ikke begrænset til følgeskader, tab af fortjeneste, forspildt opsparing eller skade på tredjeparter. The Cookware Company Europe kan ikke holdes ansvarlig for omstændigheder, der måtte medføre en skade, som følge af at præmien er brugt forkert eller ulovligt.

Uanset ovenstående bestemmelser kan The Cookware Company Europe ikke holdes ansvarlig for 

- manglende levering af præmien (til tiden), hvis vinderen ikke har udfyldt deltagerformularen korrekt

- stavefejl, andre fejl og tekniske problemer. I tilfælde af en teknisk hændelse (herunder, men ikke begrænset til, at forbindelsen til hjemmesiden er (midlertidig) utilgængelig eller afbrudt) forstyrrer konkurrencens forløb, vil The Cookware Company Europe gøre, hvad man kan, for at afhjælpe forstyrrelsen.


VII.             POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Politikken til beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan The Cookware Company Europe behandler deltagernes personoplysninger.

VIII.               ÆNDRING AF KONKURRENCEBETINGELSER OG INDSTILLING AF KONKURRENCEN

The Cookware Company Europe forbeholder sig retten til at ændre disse konkurrenceregler eller til at udsætte, ændre eller indstille konkurrencen i tilfælde af force majeure, eller hvis omstændigheder uden for vores kontrol berettiger hertil.

I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne heri af en eller anden grund skulle blive anset for at være ugyldige eller i et eller andet omfang ikke kan håndhæves, vil en sådan ugyldighed eller manglende håndhævelse ikke have betydning for de øvrige bestemmelser i disse konkurrenceregler.

IX.             GÆLDENDE LOVGIVNING OG VÆRNETING

Disse konkurrenceregler er udelukkende underlagt belgisk lovgivning.

Evt. tvister relateret til konkurrencen og konkurrencereglerne kan udelukkende afgøres ved domstolene på The Cookware Company Europes hjemsted.

 X.            SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER

Eventuelle spørgsmål eller klager kan rettes til The Cookware Company Europe i op til en måned efter konkurrencens afslutning ved at sende et dateret og underskrevet brev til The Cookware Company
 Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, Belgien (att. LOYALTY) eller ved at sende en e-mail til smeg.care@cookware-co.com.